Harsonic – Dé oplossing voor biofilm in drinkwatersystemen!

harsonic logo

Biofilm

Biofilm bestaat uit bacteriën die zich door middel van zelfgeproduceerd slijm vasthechten en zo een moeilijk te verwijderen laag vormen, bovendien kunnen hier nog meer bacteriën, schimmels en gisten aan blijven plakken.
De volwassen, volledig functionerende biofilm, is als een levend weefsel op de binnenwand van een leiding. Het is een complexe samenwerkende vennootschap van verschillende soorten micro-organismen, die elk in hun gunstig microklimaat leven. Ook in een drinkwatersysteem maakt meer dan 99 % van de bacteriën deel uit van een biofilm die vastgehecht is aan de binnenwand van de leidingen.
Glycoalyx ook wel Extracellulaire matrix of EPS (Extra cellulaire Polymeer Substantie) genoemd kan tot 90 à 95% van de biomassa van een biofilm omvatten, de rest zijn bacteriën. Daar een glycoalyx veel water bevat, is een met biofilm bedekte ondergrond gelatineus en slipperig. Nadien vangt de glycocalyx andere bacteriën. Ook die beginnen te vermenigvuldigen en bouwen hun glycocalyx.

Biofilm kan verschillende bacteriën bevatten die corrosieve chemicaliën kunnen produceren. Bijvoorbeeld anaërobe sulfaat reducerende bacteriën. Deze bacteriën produceren zwavelzuur, dit kan leiden tot corrosie van metalen leidingen. Ook de zogenaamde ijzer-oxiderende bacteriën kunnen corrosie van metaal veroorzaken, dit resulteerd in dure reparaties van lekkende leidingen. Bovendien vernminder biofilm de diameter van de leidingen. Dit veroorzaakt meer weerstand en hierdoor kan minder water worden rondgepompt. Dit kan resulteren in hogere energiekosten.

(Mogelijke) gevolgen van Biofilm:

• Ontwikkeling van pathogen
• Endotoxinen settelen zich in het darmslijmvlies
• Ontwikkeling van mycotoxinen
• Beschadidigde lever
• Verzwakt imuunsysteem
• Negatieve invloed op stofwisselingsproces
• Hogere voederconversie
• Hogere ziektekosten

Harsonic

Harsonic heeft een apparaat ontwikkeld op basis van ultrasoon dat deze biofilm succesvol bestrijdt.
Harsonic werkt op basis van ultrasoon-geluid, dit zijn geluidsfrequenties boven de 20 kHz, dus onhoorbaar voor de mens. Het zijn mechanische trillingen die ontstaan door omzetting van elektrische of mechanische energie.
Ultrasoon kan worden gebruikt voor het afbreken van de biofilm, door verwijdering van de voedingsbodem voor deze bacteriën.
De specifiek gekozen frequenties worden door een transducer uitgezonden met bepaalde intervallen. Deze vibraties beschadigen de vacuolen van eencellige organismen waardoor deze zich niet meer kunnen hechten, hierdoor verdwijnen de biofilms.
Door de ultrasone trillingen in een breed frequentiegebied, scheurt de celwand van de bacterie, ook wordt het actieve deel van een enzym dat veel bacteriën gebruiken om hun celwanden op te bouwen geblokkeerd.
Door afstemming van de juiste frequenties worden de bacteriën gedood.
 
In tegenstelling tot chemische behandelingen, is er geen herkolonisatie omdat de bacterie afsterft en zowel de voedingsbodem als de hechtlaag gelijktijdig geëlimineerd worden.
Door toevoeging van chemische middelen ontstaan bij dieren vaak zeer rode slijmvliezen en kunnen er bloedingen en wondjes ontstaan in de bek en de slokdarm.
Bovendien zijn de kosten voor deze chemische middelen periodiek en kunnen zeer hoog oplopen.
De installatie van Harsonic is bijzonder eenvoudig en de aankoop van het ultrasone apparaat is een eenmalige uitgave zonder verder extra kosten voor het onderhoud.
.
In vergelijking met andere technieken veroorzaakt ultrasoon geen corrosie, en heeft het geen effect op de geur of de smaak van het water.
De apparatuur wordt permanent van stroom voorzien. Daarom is het belangrijk dat het toestel een laag verbruik heeft. Harsonic heeft een toestel ontwikkeld met een opvallend laag verbruik, dit is een bijkomend voordeel voor degene die het toestel wil laten werken op batterijen of zonnepanelen.
Om stroomonderbrekingen te kunnen registreren werd het apparaat bijkomend voorzien van een controlescherm waardoor steeds de goede werking van het toestel kan geverifieerd worden.
Harsonic Biosecurity bv
Ultrasoon Snelheid en Golflengte
Geluid verplaatst zich met een snelheid van 1435,6 m/s in water.
Dit is meer dan 4 keer sneller dan in lucht. Omgerekend  ± 5168 km/h!
Toerental / frequentie =  golflengte:
4710/24000 Hz = 6,09 cm
4710/64000 Hz = 2,28 cm
 
 

 
 Meer informatie vindt u via: https://www.harsonic.com/tubes.html