Het virus dat Bek en Verenrot (PBFD) veroorzaakt is een Circovirus, dit is het kleinst bekende pathogene dierlijk virus, slechts 17-22 nanometer (te klein voor de meeste luchtreinigers).
Het is niet omhuld(zonder eiwitmantel), en het is erg moeilijk om te doden.
Virkon-S doodt het Circo 1 virus(Pluimvee) en het Circo 2 Virus(varkens), en structureel zijn deze virussen vergelijkbaar dus het is zeer waarschijnlijk om te veronderstellen dat Virkon®S ook dit aviaire(gevogelte) Circovirus zal doden.
Helaas is dit circovirus gemakkelijk te verspreiden in de gehele omgeving door uitval van veren waar het maanden kan standhouden.
Maak gebruik van een ontsmettingsmiddel zoals Virkon®S, op kooien en andere niet-poreuze voorwerpen (zoals werkbladen), bakken, kleine voorwerpen of grote waardevolle kooien, en gooi poreuze materialen weg zoals hout en touw.

In Australië wordt Virkon®S aanbevolen als enig effectieve middel bij PBFD door het Ministerie (Klik hier)