Biacton Plus

Biacton+ – Probioticum voor gebruik bij leghennen, vleeskuikens, kalkoenen en varkensBiacton 1 Kg Nederland

Biacton+ is een EU-gerigistreerd, sterk geconcentreerd protbioticum met de Lactobacillus Farcminis als actieve bacteriestam.

Waarom de Lactobacillus Farcminis?:
• Hoge productie van Mekzuur, tot wel 27 gram per liter darminhoud
• Groeit bij een pH tussen de 3,5-7
• Groeit bij temperaturen tussen de 15°C en 40°C
• Veilig voor gebruiker en de dieren
• Remt de groei van schadelijke bacteriën

 

De werking van Biacton+

Toename van diergezondheid:    
  • Stimuleert het acidogene deel van de darmflora
  • Remt de groei van schadelijke bacteriën
  • Goede bacteriën bestrijden de schadelijke bacteriën
  • Stimuleert het immuunsysteem

Beter voerconversie/ voerefficiëntie

  • Degradatie van voedingsmoleculen to kleinere eenheden waardoor de dieren het makkelijker kunnen opnemen

Toename voedselveiligheid

  • Remming van Bacteriën die gevaarlijk zijn voor de  voedselveiligheid in het maagdarmkanaal waardoor de aanwezigheid van deze bacteriën in de omgeving sterk afneemt.

Biacton+ is bovendien zéér zuinig in gebruik:

Gebruik bij Varkens: 66 gram/1000 Liter water
Gebruik bij Pluimvee: 34 gram/1000 Liter water

Biacton conclusie

 

Bekijk onze folder voor meer informatie over Biacton+

(klik op de afbeelding om de folder te openen)

Biacton plu folder afbeelding