Colibacillose wordt veroorzaakt door de bacterie Escherischia coli. Van deze bacterie zijn veel verschillende stammen bekend en veel ervan zijn niet ziekteverwekkend voor de mens. Dat geldt overigens voor de meeste stammen die ziekten bij vogels veroorzaken.

Virkon®S is effectief gebleken tegen genoemde ziekteverwekkende organismen, effectiviteitsonderzoeken zijn op verzoek verkrijgbaar.