Om een goed resultaat te behalen hebben we een gemakkelijk overzicht gemaakt waarbij het gehele proces in een eenvoudig schema te zien is. Indien er n.a.v dit schema vragen zijn dan horen we dit natuurlijk graag.

Klik op de onderstaande afbeelding voor een schematische weergave van het Decontaminatieproces

Het decontaminatieproces8


Desinfectie

Met desinfectie wordt het terugbrengen van het aantal levensvatbare micro organismen tot een voor de toepassing aanvaardbaar niveau bedoeld.

Een goed uitgevoerde reiniging is essentieel voor de desinfectie. Door de reiniging is het aanvankelijke besmettingsniveau van miljarden kiemen per cm2 verlaagd tot miljoenen per cm2. Voor een verdere vermindering van het aantal ziektekiemen is een desinfectie noodzakelijk.

Desinfectie van stallen

Desinfectie van stallen is nodig om een volgende groep dieren te beschermen tegen infecties vanuit hun omgeving. In de veehouderij is desinfectie in een aantal gevallen wettelijk voorgeschreven (bijvoorbeeld binnen de pluimveehouderij de verordening hygiënevoorschriften).

Het lijkt zo eenvoudig: na reiniging en bewerken van oppervlakken met een desinfectiemiddel zijn alle schadelijke microorganismen verdwenen. De praktijk is echter anders. Waar de reiniging nog met het blote oog is te controleren, laat de desinfectie geen zichtbaar resultaat zien. Alleen controles met bv. Bio-swabs(Zellfmonitoring& Analyse) tonen achtergebleven bacteriën aan. Over andere achtergebleven pathogenen, zoals virussen, geeft deze controle geen informatie. Dit betekent dat zeer bewust moet worden gekozen welk desinfectiemiddel wordt ingezet. Er zijn veel desinfectiemiddelen in de handel. Het resultaat dat met deze middelen behaald kan worden, wordt bepaald door meerdere factoren. De belangrijkste factoren zijn:

– de juiste gebruiksconcentratie;

– de temperatuur waarbij de desinfectie plaats vindt;

– de (relatieve) vochtigheid waarbij de desinfectie plaats vindt;

– het aantal liters aangebrachte oplossing per m2 oppervlak;

– de ruwheid/poreusheid van het oppervlak;

– de resistentie van de micro-organismen;

– de vuilbelasting die nog op het oppervlak aanwezig is

– de aanwezigheid van zeepresten;

– de samenstelling van het water;

– soorten en aantallen micro-organismen;

– de inwerktijd;

– juiste opslag van het middel (let op vervaldatum).

In Nederland is de toelating van desinfectiemiddelen wettelijk geregeld en de uitvoering daarvan ligt bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden(Ctgb).

Werkzame stoffen

Er zijn veel desinfectiemiddelen in de handel. Het resultaat dat met deze middelen behaald kan worden, wordt bepaald door de werkzame bestanddelen (actieve stoffen) die in het product aanwezig zijn, de gebruikte concentratie en dosering en de technische toepassing. De actieve stof in een desinfectiemiddel bepaalt welke groepen micro-organismen door het middel gedood worden .

In het algemeen vindt desinfectie plaats omdat het desinfectiemiddel bij micro-organismen de celwand aantast, de celdoorlaatbaarheid of het protoplasma verandert en enzymactiviteiten verstoort door de structuur van de enzymen te veranderen. Micro-organismen kunnen zich niet meer vermenigvuldigen en gaan dood.

desinfectie


Biosecurity BV
Kuiper 14

5711LV – Someren

Nederland

Tel. 0031-(0)6 53815336
Fax. 0031-(0)493 491814

logo