Biosecurity levert haar producten voor zowel landbouwdieren als voor gezelschapsdieren in de meeste gevallen via de dierenarts.
Door te registreren en in te loggen krijgt u als dierenarts toegang tot de prijsinformatie en aanvullende documentatie omtrent onze producten.
en/of  kunt u aan de reachterkant van uw scherm.

Bekijk ook ons volledige biosecurity/Hygiëne protocol voor dierenartsen

VirkonS ontsmetten dierenarts

Biosecurity Hygiëne-Protocool voor dierenartsenpraktijken

Als Dierenarts in een praktijk, bent U goed op de hoogte van de risico’s als gevolg van het samenbrengen van (mogelijk) zieke dieren.dierenarts virkon

Een ziekte kan direct worden overgedragen van dier naar dier, dier op mens, of via indirecte dragers zoals verontreinigde oppervlakken, schoeisel, speeltjes, strooisel, voer- en drinkbakken.
Biosecurity, met andere woorden het voorkomen van overdracht van ziekteverwekkende organismen, is de meest effectieve vorm van bescherming.
Bij ruimtes waar het risico lager is  zoals: wachtkamers, vloeren , gangen en meubialir dient tenminste tweemaal daags te worden gereinigd met een geconcentreerd vloeibaar reinigingsmiddel. Andere gebieden zoals: balies en wanden dienen tenminste wekelijks te worden gereinigd en ontsmet.
Gebieden waar het risico hoger is zoals: de onderzoeks-  en operatieruimten en -tafels, de opnameruimtes, verblijf ruimten / hokken, kennels en andere gebieden waar lichaamsvloeistoffen mogelijk aanwezig kunnen zijn, moeten gereinigd en vervolgens gedesinfecteerd worden met behulp van het breed spectrum virucide ontsmettingsmiddel  Virkon®S. Geconcentreerde reiniger Sanivet® is speciaal ontwikkeld voor effectieve reiniging van vloeren en wanden binnen dierenartsenpraktijk.

De perfecte bescherming voor Uw bedrijf!

dierenartsen ontsmetten virkon

De formulering van Virkon®S is uniek. Geen enkele ander ontsmettingsmiddel heeft dezelfde krachtige formulering als Virkon®S. Dir blijkt ook uit een enorme lijst aan effectiviteitsonderzoeken die verricht zijn. Deze

lijst van bewezen werkzaamheid omvat o.a. MRSA, parvovirus, H5N1 Aviaire Influenza-virus, Q-koorts(coxiella burnetti), Salmonella pararyphi B biovar. Java, Salmonella enteritidis , Salmonella typhimurium , Salmonella virchow, Salmonella infantis, Salmonella hadar, Salmonella jejuni, Campylobacter jejuni( Europees referentie laboratorium wageningen- 2009), E-coli, Streptococcus, Clostridium, NCD, Mycoplasma gallisepticum, Gumboro virus, Bordetella bronchiseptica. Virkon®S heeft minder beperkingen in het gebruik dan veel andere desinfecterende producten en is niet geclassificeerd als schadelijk of sensibiliserend, zowel in poedervorm als in gebruiksoplossing, in overeenstemming met EU-criteria(1999/45/EG). Breed spectrum desinfectant Virkon®S biedt perfecte bescherming voor huisdieren en dierenartsen.


 Artikel Reiniging en desinfectie, Dierenartsenkrant Vrij en vrank, dec-2011

Vrij en Vrank december 2011