VirkonS bewezen effectief tegen de Coxiella Burnetii (Q-koorts bacterie)

Uit recent onderzoek uitgevoerd door het Central Veterinary Institute (CVI) Lelystad is gebleken dat Virkon®S uitermate effectief is tegen de Coxiella Burnetii (Q-koorts bacterie). Tot op heden was er geen onderzoek verricht welk middel onder praktijkomstandigheden effectief is tegen de veroorzaker van de Q-koorts. Dit praktijk onderzoek is gebaseerd op het NEN 1656:2000 testprotocol.VirkonS Coxiella Burnetii

Desinfectiemiddel Virkon®S (DuPont™) toonde een log 4 reductie (99,99%, afdoding). De gebruikte concentratie van 1% is effectief bij lage temperaturen en onder vervuilde omstandigheden. De Coxiella Burnetii bacterie komt over de hele wereld voor en kan door geiten, schapen, runderen, honden en katten op de mens overgedragen worden, het is de veroorzaker van de zogenaamde Q-koorts. Coxiella Burnetii is een Gram-negatieve bacterie die zich in de natuur recistenter maakt waardoor hij langer kan overleven en bestand is tegen diverse desinfectiemiddelen. Veel desinfectiemiddelen verliezen werkzaamheid bij lage temperaturen. Virkon®S is bewezen effectief en ongevoelig voor een lage temperatuur.

Verspreiding van de Q-koortsbacteriën gaat vooral via urine, ontlasting, moederkoek, vruchtvliezen en het vruchtwater van besmette dieren. Dit komt met name voor tijdens de lammerperiode van geiten en schapen(februari tot en met mei). Verspreiding kan voorkomen worden door het opvolgen van hygiëneprotocollen en het inzetten van effectieve desinfectiemiddelen.

Ook het RIVM laboratorium heeft decontaminatie experimenten uitgevoerd. Hieruit werd geconcludeerd dat met een 1% oplossing Virkon®S, 2 minuten inwerktijd voldoende is om de Coxiella. burnetii te doden.

Het breed werkend desinfectiemiddel Virkon®S wordt geproduceerd door DuPont en wordt binnen de Benelux in de markt gezet door Biosecurity bv Naast de effectiviteit tegen de Coxiella Burnetii bacterie, is Virkon®S een belangrijk middel in de strijd tegen bacteriën en virussen. Ook hier is veel onderzoek naar verricht. Tijdens de laatste vogelgriep werd het door LNV aangewezen als enige middel. aldus Laurens van Lierop van Biosecurity bv.


Onderzoek RIVM effectiviteit Virkon®S tegen Coxiella burnetii(Q-koorts bacterie)

C. burnetii is geclassificeerd als BSL-3 organisme vanwege de lage infectieuze dosis en de ernstige infecties die het kan veroorzaken.
Het is daarom van groot belang dat een effectieve inactivatieprocedure wordt gebruikt voordat potentieel gecontamineerd materiaal uitgevoerd kan worden naar een lager inperkingsniveau.
Voor chemische decontaminatie van gebruikte materialen werd op het RIVM gekozen voor het gebruik van Virkon®S, gevolgd door afspoelen met 70% ethanol om het corrosieve middel te verwijderen.
Deze keuze was gebaseerd op literatuurgegevens en praktische overwegingen.
Omdat onduidelijkheid bestond over de noodzakelijke inwerktijd van Virkon®S, een mogelijk gebruik van alleen ethanol, en om de procedure te valideren voor het RIVM laboratorium, werden decontaminatie-experimenten uitgevoerd. Hieruit werd geconcludeerd dat 2 minuten inwerktijd voor Virkon®S voldoende was, en dat gebruik van alleen ethanol C. burnetii wel remt maar niet doodt.

(Bron: RIVM Briefrapport 330302001/2011)


Aflammeren

Verlaag het risico op besmetting & verhoog uw Biosecurity

15% Van de lammeren bij schapen en geiten gaan dood in de neonatale periode (periode vlak na de geboorte) waarvan een groot gedeelte veroorzaakt door ziektes. De uitvoering van een effectieve reiniging en desinfectie procedures is een van de belangrijkste en meest rendabele manieren om het verlies van pasgeboren lammeren door ziekte terug te dringen.

1

Het reinigen en ontsmetten van een lege stal:

• Haal alle uitrusting uit de stal zoals: verdeel hekken, voederbakken en waterbakken.
• Verwijder vuil van plafonds, wanden en vloeren en verwijder alle mest, strooisel en ongebruikte voedsel zodat het gebouw zo schoon mogelijk is.
• Zeep alle oppervlakten grondig in met DuPont™ Biosolve® plus oplossing (1:100 verdunning – 10 ml Biosolve® plus per liter water) bij lage druk. Laat het gedurende 20-30 minuten inweken en spuit alle oppervlakten schoon met water bij hoge druk.
• Zorg ervoor dat alle oppervlakten en apparatuur zichtbaar schoon zijn alvorens te beginnen met de desinfectie-fase.
• Met behulp van een rugspuit of hogedrukreiniger op een lage druk instelling met DuPont™ Virkon® S desinfecterende oplossing (1:100 verdunning – 10 gram Virkon® S voor elke liter water) gelijkmatig aanbrengen op alle reeds gereinigde apparatuur en binnenzijde van het gebouw.
• Alle oppervlakten laten drogen alvorens het terugplaatsen van de uitrusting en apperatuur en zorg voor vers strooisel.
• Tijdens de Lammerperiode: Reinig en ontsmet regelmatig alle uitrusting met Virkon® S desinfecterende oplossing (1:100
verdunning – 10 gram Virkon® S per liter water) tijdens de lammerperiode.

2

Biosecurity bij een bezette stal
•Verwijder zoveel mogelelijk organische vervuiling van de oppervlakten en apparatuur.
•Verwijder alle natte en vieze bodembedekking.
•Was oppervlakten en apparatuur met schoon water.
•Was alle voeder- en waterbakken.
•Gebruik een rugspuit of hogedrukreiniger op lage druk, sproei gelijkmatig Virkon®S desinfecterende oplossing over alle reeds gereinigde apparatuur en oppervlakten.

3

Breng structuur in de Biosecurity
maatregelen op de boerderij: Structureel aandacht voor Biosecurity zal helpen voorkomen en verspreiden van ziekte veroorzakende organismen. Met dit in het achterhoofd, moeten de volgende structurele biosecurity procedures ten alle tijden worden uitgevoerd.

schoeiseldip – Al het personeel dient gebruik te maken van Virkon® S schoeisel dip (1:100 verdunning – 10 gram Virkon® S voor elke liter water) alvorens het betreden van de stal. Verschoon deze iedere 4-5 dagen, of wanneer zichtbaar verontreinigd.

Handen wassen en ontsmetten – Vuile of ongewassen handen kunnen infecties verspreiden. Alle bezoekers en al het personeel moeten hun handen wassen en ontsmetten alvorens het betreden van de stal, voor aanvang werk, na pauzes en bij veranderende werkzaamheden met DuPont™ Antibacteriële handzeep en water of DuPont™ handenontsmetter.

Desinfectie van transportmiddelen – elk voertuig dat het terrein op gaat moet met Virkon® S ontsmet worden (1:100 verdunning – 10 gram Virkon® S voor elke liter water). Het ontsmettingsmiddel moet om de 4-5 dagen ververst en bijgevuld worden . Mobiele apparatuur die uit andere stallen komt dient gewassen en ontsmet te worden met Virkon® S voordat deze de stal in mogen.

Bezoekers – Er moet zorg voor worden gedragen dat bezoekers de Biosecurity-maatregelen die u hebt genomen
om uw stal te beschermen in acht nemen. De beschermingsmiddelen die aanwezig zijn moeten worden aangeboden aan de bezoekers.


Brochure VirkonS schapen geiten

Voor meer informatie kunt u de Brochure openen