Glymax

Een nieuwe ontwikkeling in reinigingsmiddelen.

Glymax is een reiniger op basis van oppervlakte actieve stoffen en sekwestranten, en is gepositioneerd als een  ex-foliërende reiniger  die werkt op basis van depolymerisatie1.
De kracht van deze ex-foliërende reiniger is dat deze hierdoor onder andere zeer effectief is tegen minerale aanslag.
Glymax is een middel op basis van DuPont Glycolic Acid.

Toepassingen:

Kan onder andere ingezet worden bij oppervakken en apparatuur in de agrarische sector waar sprake is van biodeterioratie2 .
De hoofdtaak van Glymax is het losweken van aanslag e.d , dit kan bereikt worden dmv het toevoegen van water tot een 1% oplossing.
Een Glymax oplossing bevat zouten en zuren en is effectief tegen elke vorm van vervuiling, Glymax heeft een corrosieve werking.
Glymax dringt door tot in de poriën van oppervlakken en materialen doordat het volledig oplost water. Door een herhaaldelijke afwisseling van temperaturen en extreme vochtigheid ontstaat er kristallisatie van oplosbare zouten.
De opstapeling van minerale zouten is een duidelijk voorteken van biobeschadiging, dat in de meeste gevallen leidt tot de ontwikkeling van pathogeen biofilm.
Er zijn hulpmiddelen welke specifiek bedoeld zijn voor het tegengaan en verwijderen van biofilm door het ontsmetten en regenereren van oppervlakken en apperatuur.

Product profiel

Glymax bevat DuPont™ Glycolic Acid.
Gekenmerkt doordat de samenstelling bestaat uit een van de kleinste moleculen, heeft  Glycolic Acid opmerkelijke eigenschappen binnen het spectrum reinigers met kenmerken van biologische afbreekbaarheid, optimaal oppervlakte effect en volledige oplosbaarheid zelfs bij het gebruik van hard water.
Glymax is veelzijdig in gebruik, niet-corrosief, reukloos en gemakkelijk te gebruiken, ook  werkt het met een zeer korte contacttijd.
Glymax kan veilig gebruikt worden op alle materialen en gebieden van de toepassingen en heeft een hoge mate van eco-efficiëntie door zich te positioneren als een duurzame keus voor o.a in de voedingsmiddelenindustrie, fokkerij, broederij, het slachthuis en in de verwerkinsfabriek.
Het conditioneren van Glymax bij oppervlakken en apparatuur zal helpen bij het voorkomen van saprofitaria typische microflora(Salmonella spp, Pseudomonas spp, Staphylococcus spp, Listeria spp en Escherichia coli).

Instructies voor gebruik

-Gebruik Glymax effectief bij een oplossing van 1:100(1%).
-Hanteer een contacttijd van ten minste 10-15 minuten.
-In geval van ernstige of aanhoudende biobeschadiging van oppervlakken en apperatuur wordt aanbevolen om deze bij de behandeling langdurig in contact te laten komen met de Glymax-oplossing.
-Spoelen met water.
1) Depolymerisatie Onder depolymerisatie verstaan we het verkleinen van het polymeer . Een meer gangbare naam voor depolymerisatie is afbreken
2)Biodeterioratie: ongewenste wijzigingen van materiaaleigenschappen resulterend uit de activiteit van levende organismen
 
Glymax