Koi Biosecurity

De intensivering van de productie van vis biedt een ideale omgeving
waarin ziekteverwekkende organismen kunnen gedijen en leiden tot ernstige
schade aan productiviteit. Ziekte kan veroorzaakt worden door een aantal bronnen,
waaronder virussen en bacteriën. Ongeacht de oorzaak, verspreidt deze zich door
erkende vectoren van infectie. Deze omvatten de visvoorraden, personeel en bezoekers, uitrusting, voertuigen en vervoer, vogels en dieren, het aquatisch milieu en zelfs de lucht

Medicatie en vaccinatie hebben van oudsher een belangrijke rol gespeeld in de behandeling van ziekten, maar het is algemeen bekend dat ze niet op zichzelf sterfte kunnen voorkomen als gevolg van ziekte. Moderne landbouw vraagt om een holistische benadering. Tenzij de oorsprong van ziekteverwekkende organismen kan worden gecontroleerd, en een goed biosecurity-management  strikt wordt gevolgd, zijn medicatie en vaccinatie alleen zijn niet in staat om adequate bescherming te bieden aan de vissen. Vis heeft een omgeving nodig waarin het niveau van de infectie onder controle is zodat de vaccinatie en medicatie positieve effecten kan bereiken. Biosecurity is de sleutel om dit te bereiken.

 Folder Biosecurity in Aquaculture


Biosecurity is ook van groot belang in de (sier) vis teeld, of deze nu hobbymatig of profesioneel gehouden wordt. Het voorkomen van ziekten is de beste manier om gezonde vissen te houden.

koi fish

A guide to the disinfection of angling equipment