Alertheid op laagpathogene vogelgriep bij de Nederlandse pluimveehouders na uitbraak H3N1 in België

Gepubliceerd op 30 april 2019 – Biosecurity b.v. door: Roel SteijversLaagpathogene vogelgriep Biosecurity

Op zeven Belgische pluimveebedrijven is in de afgelopen 14 dagen het laagpathogene vogelgriepvirus H3N1 geconstateerd. De uitbraken vonden plaats op vier vermeerderingsbedrijven en drie leghennenbedrijven in West- en Oost-Vlaanderen. Gezien het intensieve contact tussen de Nederlandse en Belgische pluimveehouderij, is het van belang om alert te zijn om besmetting met het virus in Nederland te voorkomen.

Verspreiding en gevolgen

Het vogelgriepvirus wordt veroorzaakt door een orthomyxovirus (influenzavirus). Het kan gedurende lange tijd overleven in de omgeving. Het virus kan zich tussen dieren verspreiden door direct contact, door de lucht of via besmet materiaal zoals mest. Ook mechanische vectoren als voertuigen, uitrusting en personeel kunnen een bron van besmetting zijn. Een uitbraak van het H3N1 virus gaat vaak gepaard met een verhoogde uitval of een daling van de eiproductie.

Laagpathogene vogelgriep voorkomen

Om het verspreidingsrisico te verkleinen zijn Belgische  pluimveehouders opgeroepen om met onmiddellijke ingang de hoogste bioveiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen om aan te nemen dat het laag pathogene vogelgriepvirus zich vanuit België naar Nederland heeft verplaatst. Om dit in de toekomst te blijven voorkomen wordt aangeraden om ook in Nederland strengere hygiënemaatregelen te nemen. Desinfectie met Virkon™S is effectief gebleken tegen laagpathogene vogelgriep. Eerder al is bewezen dat Virkon™S goed werkt tegen H1N1, H5N1 en H9N2. Ook het mond- en klauwzeervirus, het Newcastle Disease Virus, Salmonella en Campylobacter zijn niet bestand tegen Virkon™S. Daarnaast heeft Virkon™S als bijkomend voordeel dat het, in tegenstelling tot sommige andere ontsmettingsmiddelen, effectief is tegen het vogelgriepvirus in slechts 60 seconden, zelfs bij koude temperaturen.

Voor een gedetailleerd ontsmettingsplan met Virkon™S tegen laagpathogene vogelgriep, bekijk onze brochure of neem contact op met info@biosecurity.nl