Paramyxo/De ziekte van Newcastle

Een zeer besmettelijke ziekte bij vogels. Kippen, kalkoenen, kwartels, duiven, struisvogels, kanaries en papegaaiachtigen zijn zeer gevoelig voor het virus.

Paramyxo of New-Castle disease, veroorzaakt dooravian paramyxovirus 1, is de meest verspreide virusinfectie bij de duiven. In België en Nederland is deze zeer besmettelijke ziekte aangifteplichtig. Vooral de duiven in de rui, alsook uitgeputte en late jongen zijn gevoeliger. Niet of slecht gevaccineerde duiven lopen steeds een groot risico. De gemiddelde duur van deze aandoening bedraagt 1 tot 3 maanden. Na genezing zijn goede vluchtprestaties nog perfect mogelijk. Sommige duiven vertonen echter blijvende letsels zoals draainek of waterige ontlasting.

Ziektebeeld

  • Overmatig drinken
  • Waterige mest
  • Typische draainek
  • Schrikreacties
  • Evenwichtsverlies
  • Naast het voer pikken

Virkon®S is effectief gebleken tegen genoemde ziekteverwekkende organismen, effectiviteitsonderzoeken zijn op verzoek verkrijgbaar.