Paratyfus of salmonellose is de meest gevreesde duivenziekte voor menig duivenliefhebber.
De verwekker is de Salmonella typhimurium -bacterie. De ziekte manifesteert zich hoofdzakelijk als een darminfectie (diarree), maar kan ook de gewrichten, de inwendige organen en de zenuwen beschadigen.

In vele duivenhokken is deze kiem aanwezig en zorgt voor slechtere kweek- en vluchtpres-
taties zonder echt duidelijke klinische (ziekte)symptomen te veroorzaken. Daarom is het raadzaam tweemaal per jaar preventief te kuren. Direct contact met andere besmette duiven (bv. door een aankoop) of hun uitwerpselen is de infectieweg waarlangs de aandoening zich verspreidt. Er bestaat ook verticale overdracht van ouders op jongen via het ei.

Ziektebeeld:

  • Darmvorm: een darmontsteking met groene en waterige diarree als gevolg.
  • Gewrichtsvorm: een zwelling van de elleboog of het hakgewricht; gevolg: manken en hangende vleugel.
  • Orgaanvorm: gezwellen en abcessen op de lever, de milt, het hart en de eileider; gevolg: verminderde
    vruchtbaarheid en eventueel ook sterfte van de jongen.
  • Nerveuze vorm: evenwichtsverlies en verlammingsverschijnselen.
  • Acute vorm: veel sterfte bij jongen in het nest en pas gespeende duiven.

Virkon®S is effectief gebleken tegen genoemde ziekteverwekkende organismen, effectiviteitsonderzoeken zijn op verzoek verkrijgbaar.