Waarop berust de werking van detergent?

detergent

 

Detergenten bestaan uit moleculen, die deeltjes bezitten een hydrofiele (water minnend) kop en een lange hydrofobe  ( vreest water) staart. Op die manier kunnen detergent moleculen de overgang vormen tussen een waterlaag en een vetlaag. De werking tijdens het reinigingsproces is als volgt.

Het vuil in de stal bevat meestal veel vet. Dit lost niet op in het water. Als het reinigingswater detergent moleculen bevat, vormen deze door hun eigenschap de zogenaamde micellen (1).

 

Hun hydrofobe  gedeelten zijn dan naar elkaar gericht, naar de niet waterzijde, zoals bij een zeepbel aan de luchtzijde. Bij contact met vet komen deze hydrofobe delen in het vet terecht. De hydrofiele gedeelten blijven echter naar de

watermoleculen gericht (a). Als een detergent deeltje oplost in water en vuil tegenkomt dringen de staarten het waterafstotend, hydrofobe vuildeeltje binnen (b). Hierdoor ontstaat een bolletje van vuil omringd door zeepdeeltjes waarbij de koppen zich naar buiten keren (c). Zo’n door detergent omringd vuildeeltje, een micel, wordt op die manier weggespoeld (d).

Hierdoor wordt het mogelijk om vetten op te lossen in water en daardoor een beter reinigingsresultaat te krijgen.

clean1 clean2 clean3 clean4

 


 

Biosecurity BV
Boerenkamplaan 25
5712 AA Someren
Nederland