Salmonellose wordt veroorzaakt door de bacterie Salmonella. Er zijn ongeveer 2000 soorten Salmonella bekend die ingedeeld zijn in 5 groepen.
Groep 3 (Salmonella arizonae) komt voor bij gezelschapsvogels (tropische), vooral als zij in contact komen met reptielen. Vrijwel alle gewervelde dieren zijn gevoelig voor enkele Salmonella bacteriën. De Salmonella bacteriën van groep 3 zijn niet ziekteverwekkend voor gezonde volwassen mensen. Oudere mensen en baby’s of mensen met een verminderde afweer kunnen wel besmet raken.
Papegaaien, en waarschijnlijk ook andere vogels, kunnen wel besmet raken en ziek worden van Salmonella bacteriën die van mensen afkomstig zijn.
Bij kippen, meeuwen en andere in het wild levende vogels kunnen, naast Salmonella’s uit groep 3 ook Salmonella bacteriën voorkomen die wel ziekteverwekkend zijn voor mensen. Deze bacteriën zijn niet afkomstig uit groep 3.

Virkon®S is effectief gebleken tegen genoemde ziekteverwekkende organismen, effectiviteitsonderzoeken zijn op verzoek verkrijgbaar.