Streptococcus gallolyticus is een grampositieve bacterie waarvan verschillende virulente en minder virulente stammen bestaan. Deze kiem is een normale darmbewoner en komt voor op meer dan de helft van de duivenhokken. Zolang de kiem zich in de darm bevindt zien we geen klinische symptomen. Het verloop van een streptococcen infectie is afhankelijk van meerdere factoren o.a. van de virulentie van de kiem en de immuniteitsstatus van de duif. Er gebeurt een aantasting van meerdere organen (lever, milt, nieren, hart, borstspieren) met gelokaliseerde ontsteking tot necrose als gevolg. Symptomen

  • plotse sterfte bij duiven van elke leeftijd
  • niet meer kunnen vliegen, manken
  • slijmerige mest en polyurie
  • zenuwsymptomen

Virkon®S is effectief gebleken tegen genoemde ziekteverwekkende organismen, effectiviteitsonderzoeken zijn op verzoek verkrijgbaar.