Preventief gebruik van Virkon™S om aantasting van ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) te voorkomen ToBRFV

Gepubliceerd op 22 maart 2019 – Biosecurity b.v. door: Roel Steijvers

In maart 2019 werd de Nederlandse tomatensector opgeschrikt door het nieuws dat het ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) aangetroffen zou zijn in een tomatenbedrijf in het Westland en een kweker in Middenmeer. Omdat dit virus zich gemakkelijk verspreid en bestrijding van ToBRFV momenteel niet mogelijk blijkt, is het van groot belang de kans op besmetting te verkleinen en verspreiding naar andere bedrijven te voorkomen. Toepassing van Virkon™S kan hierbij van groot belang zijn.

Verspreiding en schadesymptomen

Het ToBRFV is een mechanisch overdraagbaar virus binnen de familie van de Tobamo virussen). Aantasting door ToBRFV aan tomatenplanten kan leiden tot misvormde bladeren en/of het ontstaan van gele of bruine plekken op de vruchten. Een groot gevaar bij dit virus is dat de symptomen van ToBRFV lijkt op het beeld van Pepinomozaïek en hierdoor geen actie ondernomen word. De overdracht van dit virus vindt met name plaats bij gewashandelingen als dieven, draaien en oogsten, maar ook via besmet materiaal zoals mesjes, scharen en overige gereedschappen.

ToBRFV voorkomen

Omdat ToBRFV gemakkelijk mechanisch verspreidt wordt, is een strikt hygiëneplan van groot belang. Desinfectie met Virkon™S is effectief gebleken tegen onder andere het tabakmozaïekvirus (TMV), tomatenmozaïekvirus (ToMV) en paprikamozaiekvirus (PMMoV). Bij een ontsmetting van onder andere mesjes en/of handen tijdens gewaswerkzaamheden met een 1% oplossing van Virkon™S zal het risico op besmetting en verspreiding aanzienlijk verminderen.

Voor een meer gedetailleerd ontsmettingsplan met Virkon™S, kijk op www.biosecurity.nl of neem contact op met info@biosecurity.nl