De combinatie van steeds weer opkomende plantpathogenen en het terugdringen van het verbruik van gewas-beschermingsmiddelen, maken hygiëne binnen de (glas)tuinbouwsector belangrijker dan ooit. Het nemen van verschillende hygiënemaatregelen draagt bij aan het voorkomen van introductie van schadelijke bacteriën, schimmels en virussen om zo het risico op besmetting zo veel mogelijk te beperken. Hebben bacteriën, schimmels en/of virussen zich toch een weg weten te vinden naar het gewas? Dan kan het nemen van hygiënemaatregelen helpen te voorkomen dat eventuele ziektes en plagen achterblijven in de kas. Zo zorg je ervoor dat na een teelwissel, het nieuwe gewas niet opnieuw besmet wordt.

Aangenomen wordt dat plantenziekten binnen de professionele (glas)tuinbouw jaarlijks kunnen leiden tot een productie-/ omzetverlies tussen de 15 en 100 procent. Het voorkomen van introductie van schadelijke plantpathogenen en het verlagen van de besmettingsdruk in de kas door middel van effectieve reiniging en desinfectie maakt hierbij een significant verschil in het verlagen van kosten en het verhogen van de productkwaliteit. Een goede hygiëne in en rondom de kas is daarom van essentieel belang om schadelijke bacteriën, schimmels en virussen buiten de deur te houden.

Virkon™S als desinfectiemiddel in de (glas)tuinbouw
Ontsmetting met Virkon™S biedt deze bescherming. Door zijn bewezen effectiviteit tegen een breed spectrum aan micro-organismen is Virkon™S al ruim 30 jaar hét ultieme bacterie-, schimmel- én virusdodende ontsmettingsmiddel binnen de land- en tuinbouwsector. De unieke samenstelling van Virkon™S voorkomt resistentie tegen plantpathogene organismen, waardoor rotatie met andere desinfectiemiddelen niet nodig is.

Virkon™S in de glastuinbouw


Virkon™S in de (glas)tuinbouw (2020)
Informatiebrochure Virkon™S in de tuinbouw – Hygiënemaatregelen/biosecurity
Klik op de brochure om deze te openen

tuinbouw folder jpg

 


Virkon™S in de (glas)tuinbouw (2012)
Informatiebrochure Virkon™S in de tuinbouw – Hygiënemaatregelen/biosecurity
Klik op de brochure om deze te openen

Naast zijn brede inzetbaarheid, kenmerkt Virkon™S zich door zijn effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid. Daarbij is Virkon™S:

  • Krachtig, snelwerkend, flexibel en multifunctioneel
  • Milieuvriendelijk en bijzonder veilig voor gebruiker
  • Temperatuuronafhankelijk
  • Gemakkelijk in transport en opslag

In de jaren waarin Virkon™S reeds op de markt is, is het gebruik van Virkon™S in de (glas)tuinbouwsector sterk toegenomen. Het CTGB heeft Virkon™S in de (glas)tuinbouw toegelaten als desinfectiemiddel ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en virussen in ruimtes of op materialen, oppervlakken en schoeisel in kassen zonder gewasopstand, en in ruimtes bestemd voor het verblijf van mensen, onder het toelatingsnummer 13676N.

Effectiviteit Virkon™S
Door het aanzienlijk aantal effectiviteitsstudies is ontsmetting met Virkon™S bewezen effectief tegen meer dan 600 schimmel-, virus- en bacteriesoorten, waaronder een groot scala aan plantpathogenen. Zo is ontsmetting met Virkon™S effectief gebleken tegen onder andere het tabakmozaïekvirus (TMV), tomatenmozaïekvirus (ToMV) en paprikamozaiekvirus (PMMoV). Ook ter preventie van het opkomende Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) is ontsmetting met Virkon™S zeer geschikt.


Lees ook de artikelen:


Toepassingen binnen de (glas)tuinbouw
In de glastuinbouw kent men twee verschillende fases waarbij hygiëne zeer belangrijk is:

  • De teeltwisseling – aan het einde van een teelt en voor het begin van de nieuwe teelt
  • Het continu hygiëneprogramma – gedurende de teelt

Om probleemloos een teelt te starten is een grondige reiniging en ontsmetting tijdens de teeltwissel van groot belang. Het gebruik van een breedspectrum desinfectiemiddel dat effectief is tegen virussen, bacteriën schimmels, gisten en andere plantpathogenen, is hierbij essentieel om een compleet en effectief hygiëneprogramma te voltooien. Gebruik Virkon™S in een 1% oplossing bij een contacttijd van 10 minuten. Het is van het grootste belang om alle paden, gewasopstanden en overige oppervlakken grondig te bevochtigen met de Virkon™S-oplossing om de infectieketen te verbreken.

Behalve op oppervlakken kunnen organismen ook overleven op bijvoorbeeld sorteer- en verpakkingslijnen, voertuigen, transportmiddelen, werk- en opslagmaterialen. Infectie kan optreden via externe bronnen, zoals de zolen van schoenen en laarzen, via kleding en handen van het personeel. Om het risico van introductie en verspreiding tussen bedrijven te verminderen, is het allereerst van groot belang verplaatsing van personeel en voertuigen te minimaliseren. Daarnaast is goede continue hygiëne belangrijk. Denk hierbij aan het ontsmetten van onder andere mesjes en/of handen tijdens gewaswerk-zaamheden. Desinfectie met een 1%-oplossing Virkon™S zal het risico op besmetting en verspreiding aanzienlijk verminderen.

Kijk voor het uitgebreide desinfectieprotocol met behulp van Virkon™S in de informatiebrochure.

Persoonlijke hygiëne
Persoonlijk hygiëne van medewerkers vereist extra aandacht. Je verkleint hiermee namelijk de kans dat ziekten en plagen binnendringen en/of zich verspreiden via de mens. Zorg er bijvoorbeeld voor dat schoeisel kan worden gedesinfecteerd door middel van een ontsmettingsbak voordat men de kas binnengaat. Gebruik een 1% Virkon™S-oplossing als desinfectiemiddel in voetenbaden en ververs deze iedere 5 dagen, of eerder indien sterk vervuild. Samen met schoeisel speelt kleding een belangrijke rol bij het overdragen van bacteriën en virussen. Zo kunnen verschillende mozaïekvirussen jaren overleven in ongewassen kleding. Gebruik dan ook zoveel mogelijk zuivere kleding en voor bezoekers een gastenjas. Daarnaast is handdesinfectie essentieel. Gebruik bij voorkeur een antibacteriële handzeep of een gebruiksklare handdesinfectie voor gebruik zonder water.

VirkonSan™
Een goede handhygiëne essentieel om besmetting met ziekteverwekkende micro-organismen te beperken en door de wereldwijde opkomst van ziektes en infecties zijn we genoodzaakt dit op een goede manier na te streven. Virkosan™ is een hygiënische handgel op alcoholbasis (80% ethanol) die qua samenstelling perfect is afgesteld op de hedendaagse behoeften.


 

VirkonSan™ – Hygiënische handgel

Informatiebrochure VirkoSan™
Klik op de brochure om deze te openen

Klik hier voor meer informatie over (de aanschaf van) Virkosan™

 
 
Interesse in Virkon™S, Rely+On™Virkon™ of Virkosan™? Kijk op www.zoolac.nl of neem contact op via ons contactformulier.