Verhoogd risico voor uitbraak Afrikaanse varkenspest (ASF) in Nederland na demonstratie Meat the Victims

Gepubliceerd op 22 mei 2019 – Biosecurity b.v. door: Roel SteijversAfrikaanse varkenspest Biosecurity

Tot nu toe weet Nederland het prima buiten de grens te houden. Waar de varkenssector in China en Oost Europa het inmiddels zwaar te verduren heeft als gevolg van Afrikaanse varkenspest, zijn er nog geen aanwijzingen om aan te nemen dat dit virus in Nederland is opgedoken. Desondanks zullen we hier toch alert moeten zijn op een eventuele uitbraak, want het virus verspreid zich snel. Onlangs is in België, op 140 kilometer afstand van Nederland, de 765e besmetting bij wilde zwijnen vastgesteld. Preventieve maatregelen door de Nederlandse varkenshouders worden dus sterk aangeraden en al op grote schaal toegepast.

Afrikaanse varkenspest (ASF) wordt beschouwd als een van de meest gevreesde epidemische ziekten in de varkenshouderij. ASF vormt een grote bedreiging vanwege de sterk besmettelijke eigenschappen en het vermogen om gemakkelijk verspreid te worden via verschillende vectoren. Ondanks dat mensen zelf niet ziek kunnen worden door Afrikaanse varkenspest, vormen zij toch een groot risico om het virus te verspreiden via onder andere kleding, laarzen, uitrusting of andere voorwerpen. Om het risico van overdracht van Afrikaanse varkenspest te beperken worden strenge procedures nageleefd. Denk hierbij onder meer aan het correct gebruik van douchefaciliteiten, correcte procedures voor het verlaten en opnieuw betreden van het bedrijf en ontsmetting van apparatuur die op de boerderij arriveert. Varkenshouders en personeel moet dagelijks veelvuldig door een hygiënesluis en werken vaak volgens een vaste route, vaak beginnend bij de jongste dieren en eindigend met de oudste. In de varkenshouderij geldt dan ook vaak een vaste regel:

In geen geval mag er iemand van de vuile naar de propere zone gaan zonder eerst van kleren te hebben gewisseld, ze te hebben ontsmet en gereinigd en evenmin zonder eerst zijn laarzen of schoenen te hebben gedesinfecteerd.”

Meat the Victims

Demonstraties van de actiegroep Meat the Victims in mei 2019 hebben ervoor gezorgd dat de Nederlandse varkenssector werd geconfronteerd met de Afrikaanse varkenspest als mogelijke bedreiging in Nederland. Het binnenwandelen van 150 demonstranten, mogelijk afkomstig uit onder andere Oost Europa, op een varkenshouderij in Boxtel verhoogt het risico op introductie van het virus in Nederland. De activisten hebben zich niet aan de vereiste hygiënemaatregelen gehouden en zijn daarom mogelijk een bron van besmetting met Afrikaanse varkenspest.

Gevolgen van een ASF-besmetting

Introductie van Afrikaanse varkenspest in Nederland heeft direct een grote impact. Voorkomen is dus beter dan genezen. Er zal een grote impact zijn op het welzijn van de aangedane varkens. Daarnaast heeft het een grote psychosociale impact op de varkenshouders van wie bedrijven geruimd worden en andere betrokkenen. Bovendien zal er een grote economische impact zijn, onder andere door exportverboden (exportwaarde van de Nederlandse varkenssector ligt rond 5 miljard euro, waarvan een deel buiten Europa), verlies van (vitale) varkens en vervoersverboden. Daarom is het van groot belang om introductie van ASF in Nederland te voorkomen.

Voor een gedetailleerd ontsmettingsplan met Virkon™S om (introductie van) Afrikaanse varkenspest (ASF) te voorkomen/bestrijden, download de brochure.

ASF Virkon biosecurity